Monthly Archives: Październik 2016

Nasza polszczyzna – związki frazeologiczne.

związki frazeologiczne

Ten wpis jest pierwszym z cyklu, który będzie omawiał różne zagadnienia dotyczące naszego języka. Rolą nauczycieli i logopedów jest m.in. dbanie o to, by język dziecka, nastolatka a później dorosłego był bogaty, by komunikacja nie ograniczała się jedynie do prostych zdań i poleceń.

Funkcję ubogacania języka spełniają związki frazeologiczne. Są to połączenia wyrazowe, utrwalone w języku, które mają znaczenie przenośne, wynikające z tradycji a nie dosłowne. Ubarwiają wypowiedzi, często pomagają wyrazić emocje, w prosty sposób przekazują życiowe mądrości.

Związki frazeologiczne dzielimy:

  • ze względu na budowę frazeologizmu,
  • ze względu na stopień stabilności połączenia,
  • ze względu na źródło pochodzenia.

W tym artykule omówię pierwszy i drugi podział, trzeci będzie tematem kolejnego artykułu, ponieważ to temat rzeka (to też związek frazeologiczny 🙂 ).

Continue reading